W przypadku porady prawnej decydujące znaczenie ma czasu trwania porady, stopień jej skomplikowania.
 
W przypadku sporządzenia pisma procesowego lub pisma przedsądowego koszt zależy
od stopnia skomplikowania sprawy, terminu wykonania zlecenia. Jeżeli do sporządzenia pisma
konieczna jest analiza akt sprawy naliczana jest dodatkowa opłata za czynności podjęte poza kancelarią.
 
W przypadku zlecenia prowadzenia całej sprawy honorarium uzależnione jest od przewidywanego nakładu
pracy, stopnia skomplikowania sprawy i czasu jej trwania.
 
Wynagrodzenie może również przyjąć formę ryczałtową tj. ustalonego miesięcznego wynagrodzenia
stosowanego najczęściej w sytuacji stałej, kompleksowej obsługi przedsiębiorców.