PRAWO CYWILNE

•   zasiedzenie
•   służebności
•   ochrona własności
•   wynagrodzenie za bezumowne korzystanie 
z nieruchomości
•   zniesienie współwłasności
•   sprawy lokalowe (w tym o eksmisję)
•   ochrona dóbr osobistych
•   roszczenia z umów
•   odszkodowania (m.in. za wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, niesłuszne aresztowanie)
•   zachowek
•   stwierdzenie nabycia spadku
•   dział spadku
•   testamenty
 
 
 

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

•   rozwód i separacja
•   podział majątku wspólnego
•   alimenty
•   władza rodzicielska
•   postępowanie w sprawach nieletnich
 

PRAWO KARNE

•   obrona oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym 
i sądowym
•   sporządzanie apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie 
postępowania
•   odroczenie wykonania kary
•   przerwa w odbywaniu kary
•   warunkowe przedterminowe zwolnienie
•   zatarcie skazania