•   alimenty na rzecz dziecka, bądź na rzecz małżonka, 
             •   powierzenie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
             •   ustalenie sposobu kontaktów z dzieckiem,
             •   podział majątku wspólnego, 
             •   ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, 
             •   eksmisja współmałżonka.
 
Mając na uwadze charakter spraw rodzinnych, chciałabym podkreślić, że w Kancelarii zachowujemy właściwą
dla zawodu adwokata dyskrecję i poufność.  Kancelaria zapewnia również każdemu klientowi szybkość, skuteczność
oraz szczere zaangażowanie w każdą sprawę.