Top
608 44 36 17
kancelaria@adwokat-baturowilk.pl

Kancelaria adwokacka w Bydgoszczy adw. Magdaleny Baturo-Wilk specjalizuje się w sprawach rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty), cywilnych i karnych.

Kancelaria świadczy szybką i profesjonalną pomoc prawną przed Policją i Prokuraturą na etapie postępowania przygotowawczego jak i na wszystkich etapach postępowania sądowego.

Adwokat Magdalena Baturo-Wilk zapewnia indywidualne podejście do każdego Klienta, pełne zaangażowanie w prowadzoną sprawę, niezależnie od tego, czy oczekujecie Państwo tylko porady prawnej, czy też kompleksowej obsługi.

Szczegółowe informacje na temat zakresu świadczonych usług przez moją kancelarię znajdą Państwo poniżej. Poza sprawami rodzinnymi, cywilnymi i prawnymi zajmuję się również mediacją. Więcej o tej pozasądowej metodzie zawierania porozumień i jej korzyściach można przeczytać tutaj.

- rozwód i separacja
- podział majątku wspólnego
- alimenty
- władza rodzicielska
- postępowanie w sprawach nieletnich

- zasiedzenie
- służebności
- ochrona własności
- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
- zniesienie współwłasności
- sprawy lokalowe (w tym o eksmisję)
- ochrona dóbr osobistych
- roszczenia z umów
- odszkodowania (m.in. za wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, niesłuszne aresztowanie)
- zachowek
- stwierdzenie nabycia spadku
- dział spadku
- testamenty

- obrona oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
- sporządzanie apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania
- odroczenie wykonania kary
- przerwa w odbywaniu kary
- warunkowe przedterminowe zwolnienie
- zatarcie skazania

Mediacja w dużym skrócie jest pozasądową metodą zawierania porozumień, to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie? Skontaktuj się ze mną!