Top
608 44 36 17
kancelaria@adwokat-baturowilk.pl

Czym jest prawo cywilne?

Prawo cywilne reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Moja kancelaria adwokacka specjalizuje się w kwestiach związanych m.in. z prawem zobowiązań, rzeczowym, spadkowym.

Usługi prawnicze obejmują m.in.:

  1. Kwestie związane z dziedziczeniem: podział majątku jest często skomplikowanym procesem, nawet jeśli zmarły zostawił testament. Aby zabezpieczyć swój udział w spadku, bliscy zmarłego podejmują odpowiednie kroki prawne. Są to m.in. uzyskanie formalnego prawa do bycia spadkobiercą, domaganie się zachowku. Adwokat pomaga też klientom w sporządzeniu testamentu i towarzyszy im też podczas negocjacji dotyczących działu spadku. Zadaniem prawnika jest skompletowaniu potrzebnej dokumentacji i - jeśli zajdzie taka potrzeba – reprezentowanie klientów podczas postępowania sądowego.
  2. Kwestie związane z lokatorami i nieruchomościami: właściciele nieruchomości oraz osoby wynajmujące nieraz zmagają się z trudnościami. Dotyczą one m.in. eksmisji, zasiedzenia, czyli nabycia prawa do nieruchomości w skutek upływu czasu. Adwokat doradza klientowi i go reprezentuje również w sprawach i postępowaniach związanych z służebnością, czyli ograniczeniem prawa do dysponowania własną nieruchomością, żądaniami wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zniesieniem współwłasności. Zadaniem kancelarii adwokackiej jest poinformowanie klienta o przysługujących mu prawach, przygotowywanie i składanie wniosków, uczestniczenie w rozprawach sądowych.
  3. Kwestie związane z odszkodowaniami – osobom poszkodowanym na skutek wypadków komunikacyjnych, niesłusznego aresztowania, błędów medycznych i wielu innych okoliczności, przysługuje prawo do domagania się odszkodowania. Kancelaria adwokacka uzasadnia żądania klienta i reprezentuje go klientów podczas negocjacji i postępowań sądowych.

Pozostałe usługi

Moja kancelaria adwokacka zajmuje się też sprawami związanymi z ochroną dóbr osobistych, roszczeniami z umów, ochroną własności, sporządzaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych i wieloma innymi kwestiami, które obejmuje prawo cywilne.