Top
608 44 36 17
kancelaria@adwokat-baturowilk.pl

Czym jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne i opiekuńcze to dział prawa cywilnego, który reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe między członkami rodziny oraz z osobami trzecimi.

Sprawy, którymi zajmuje się moja kancelaria adwokacja to m.in.:

  1. Rozwód i separacja – czyli całkowite rozwiązanie małżeństwa, albo uchylenie wspólnoty małżeńskiej. Zarówno rozwody, jak i separacje przerywają wspólność majątkową, więc byli partnerzy stają przed ciężkim zadaniem ustalenia nowych stosunków majątkowych. Jeśli małżonkowie są rodzicami, konieczny jest podział opieki nad dziećmi w trakcie postępowania rozwodowego i po jego zakończeniu, oraz kwestie finansowe związanie z wychowaniem dzieci.
  2. Podział majątku wspólnego - jest konieczny, jeśli małżonkowie nie zdecydowali się na ustanowienie rozdzielności majątkowej (potocznie: intercyzy). Sytuacje, w których można domagać się podziału majątku to m.in. separacja, rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć małżonka, ogłoszenie upadłości majątkowej i ubezwłasnowolnienie żony lub męża. Kancelaria adwokacka składa w imieniu klienta wniosek do sądu. Można się w nim domagać równego podziału, lub aby jeden z małżonków otrzymał większą część majątku.
  3. Alimenty - rodzice są zobowiązani zapewnić dziecku środki utrzymania. Sąd może też nałożyć obowiązek alimentacyjny m.in. na dorosłe dzieci względem rodziców oraz na byłego małżonka po rozwodzie. Wysokość alimentów ustala się biorąc pod uwagę sytuację finansową osoby zobowiązanej do płacenia alimentów oraz potrzeby dziecka, rodzica czy byłego małżonka. Każda ze stron może złożyć do sądu wniosek o zawyżenie, zaniżenie bądź uchylenie alimentów. Zadaniem kancelarii adwokackiej jest odpowiednie uzasadnienie wniosków i reprezentacja klienta w sądzie.
  4. Władza rodzicielska – rodzice mogą uregulować tę kwestię poprzez spisanie porozumienia wychowawczego. Moja kancelaria adwokacka zajmuje się też sprawami o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.
  5. Postępowanie w sprawach nieletnich – postępowanie w sprawach osób poniżej 18 roku życia przebiega inaczej niż w przypadku pełnoletnich. Jako adwokat reprezentuję nieletnich w sądzie rodzinnym i doradzam rodzinie podczas przebiegu postępowania.