Top
608 44 36 17
kancelaria@adwokat-baturowilk.pl

Rozpad związku małżeńskiego

Sprawy rozwodowe to sprawy szczególnego rodzaju. Bywają często skomplikowane i długotrwałe, a orzeczenie wydane w takiej sprawie wywiera skutki na wielu płaszczyznach. Często już podczas rozprawy zasądza się alimenty i przyznaje opiekę nad dzieckiem. Sąd może również nakazać płacenie alimentów byłemu małżonkowi.

Kwestie do uregulowania przez sąd

Rozwody niosą ze sobą nie tylko rozstrzygnięcie kwestii winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, ale też konieczność uregulowania wielu innych kwestii. Sąd powierza opiekę nad dzieckiem jednemu lub obojgu rodzicom, zarządza alimenty i warunki korzystania ze wspólnych nieruchomości, może też nakazać eksmisję jednego z małżonków. Sąd rozstrzyga też o kosztach procesu. Może obciążyć kosztami obojga małżonków lub tylko jednego. Adwokat ma obowiązek dbania o interes klienta i dążenia do korzystnych dla niego rozwiązań.

Alimenty i podział majątku

Są kwestie, które małżonkowie mogą rozwiązać ugodowo, bez interwencji sądu. Niektórzy decydują się na spisanie rodzicielskiego planu wychowawczego, w którym uwzględniają wysokość alimentów, podział opieki i inne obowiązki względem dzieci. Jeśli małżonkowie nie zdecydowali się na ustanowienie rozdzielności majątkowej (potocznie: intercyzy), muszą podzielić majątek, ustalić sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Można to zrobić na drodze sądowej lub zawrzeć umowę. W jednym i drugim przypadku adwokat doradza klientowi, gromadzi potrzebną dokumentację i, jeśli wystąpi taka konieczność, reprezentuje go podczas rozprawy w Bydgoszczy lub innym mieście.

Adwokat – inne postępowania

Adwokat prowadzi czasem jednocześnie zarówno sprawę rozwodową, jak i postępowanie innego rodzaju (np. cywilne lub karne), którego stronami lub uczestnikami są małżonkowie i ich rodzina. Nieraz konflikty pomiędzy małżonkami powodują, iż nie jest możliwe załatwienie wielu typowych spraw, jak np. wydanie dziecku paszportu, podjęcie decyzji w innej ważnej kwestii dotyczącej osoby i majątku dziecka. I w takim przypadku adwokat przychodzi z pomocą, proponując szereg rozwiązań.

Rozwody Bydgoszcz: indywidualne podejście do każdej sprawy

W praktyce adwokackiej często można spotkać się z sytuacją, iż równolegle toczą się rozwody oraz sprawy karne, w której jeden ze współmałżonków zasiada na ławie oskarżonych, a drugi uczestniczy w sprawie karnej mając status osoby pokrzywdzonej. W takim przypadku adwokat może reprezentować klienta również podczas procesu karnego.

Mając świadomość, że każda z tych spraw jest inna, jako adwokat rozwodowy w Bydgoszczy zapewniam indywidualne podejście do każdej z nich.